Wordt het record van de oudste Nederlander snel gebroken?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

De oudste mens die in Nederland heeft geleefd was Hendrikje van Andel. Zij overleed in 2005 op 115-jarige leeftijd. Sindsdien heeft niemand in Nederland meer zo’n hoge leeftijd bereikt. De kans dat dit record zal worden gebroken neemt behoorlijk toe, en het zal hoogstwaarschijnlijk weer een vrouw zijn. Maar niet
eerder dan in 2020 en waarschijnlijk pas een stuk later.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit