Wordt Leeuwarden Ljouwert?

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13
Aantal pagina's1
TijdschriftLeeuwarder Courant
StatusGepubliceerd - 02 dec. 2010

Citeer dit