Work across Africa: labour exploitation and mobility in Southern, Eastern and Western Africa

S. Bellucci, Bill Freund

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAfrica
Volume87
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit