Work and the household in the inter-war Soviet Union

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)409-442
Aantal pagina's33
TijdschriftContinuity and Change
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit