Work-related factors as predictors in the retirement decision-making process of older workers in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1122 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Work-related factors as predictors in the retirement decision-making process of older workers in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Medicine & Life Sciences