Work Role Residuals Among Fully Retired Individuals: Results of a 10-Year Panel Study

M. Damman, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

222 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Work Role Residuals Among Fully Retired Individuals: Results of a 10-Year Panel Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences