Workers’ Inquiry and Global Class Struggle. Strategies, Tactics, Objectives. Ed. by Robert Ovetz. Pluto Press, London 2020, 288 pp.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume66
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit