Workers Who Benefit from the Exploitation of Other Workers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)223-239
Aantal pagina's17
TijdschriftREVLATT: Revista Latinaomericana de Trabajo y Trabajadores
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit