Working After Retirement and Life Satisfaction: Cross-National Comparative Research in Europe

E. Dingemans, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Working After Retirement and Life Satisfaction: Cross-National Comparative Research in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences