Werken na pensionering in Nederland. Onderzoek vanuit het perspectief van werkgevers en werknemers

J. Oude Mulders, E. Dingemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

103 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel doen we verslag van twee in 2016 afgeronde proefschriften die doorwerken na de pensionering hebben onderzocht, één vanuit werkgevers- (Oude Mulders, 2016) en één vanuit werknemersperspectief (Dingemans, 2016). Daarnaast doen we een poging de inzichten uit beide proefschriften te integreren om zo tot een beter begrip van het fenomeen werken na de pensionering te komen en aandachtspunten voor de toekomst te kunnen formuleren. We concluderen dat al dan niet doorwerken na de pensionering niet altijd een vrije keuze is. Oudere werknemers worden geconfronteerd met barrières en restricties die hun de toegang tot betaald werk na de pensionering kunnen ontzeggen. Werkgevers staan veelal wel open voor langer doorwerkende ouderen, maar alleen als ze hierin een duidelijke toegevoegde waarde voor de organisatie zien en de organisatiecontext het toelaat.

This article summarizes the results of two doctoral dissertations on bridge
employment (i.e., paid work after retirement) that were both defended in 2016.
One dissertation focused on the employers’ perspective (Oude Mulders, 2016),
while the other dissertation took the perspective of older workers (Dingemans,
2016). We attempt to integrate the insights from these two dissertations in order
to improve our understanding of bridge employment. We conclude that whether
or not to work after retirement is not necessarily a free choice. Older workers
are confronted with barriers and restrictions in the labor market that hinder
their continued participation in the labor force after retirement. Employers are
generally open to letting employees work after retirement but only if there are
specific benefits for the organization.
Vertaalde titel van de bijdrageWorking after retirement in the Netherlands: The perspectives of employers and older workers
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)104-122
TijdschriftGedrag & Organisatie
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017

Keywords

  • ssci
  • werkgevers
  • oudere werknemers
  • Nederland
  • multidisciplinair
  • werken na pensionering
  • sociale context

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Werken na pensionering in Nederland. Onderzoek vanuit het perspectief van werkgevers en werknemers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit