Working at the Ichapur Gunpowder Factory in the 1709s (Part 1)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-56
TijdschriftIndian Historical Review
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit