Working at the Ichapur Gunpowder Factory in the 1790s (Part II)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-271
Aantal pagina's22
TijdschriftIndian Historical Review
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit