Working class Maastricht versus middle vclass Maastricht; in search for a theoretical framework

C.J.M. Smits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftLeuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie
Volume[te versch
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit