Working Silver for the World: Mining Labor and Popular Economy in Colonial Potosı´

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Working Silver for the World: Mining Labor and Popular Economy in Colonial Potosı´'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities