Working Women in France, Nineteenth and Twentieth Centuries. Where, When, and Which Women Worked at Marriage?

Richard L. Zijdeman, Marco H.D. van Leeuwen, Danièle Rébaudo, Jean-Pierre Pélissier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)537-563
Aantal pagina's27
TijdschriftThe History of the Family
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit