Workshop report: INCF short course on neuroinformatics, neurogenomics, and brain disease, 14-21 September 2013

J Alexander Heimel, Rupert W Overall, Robert W Williams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

152 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31
TijdschriftFrontiers in Neuroscience
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit