World Bank Agricultural Policies, Poverty and Income Inequality in Sub-Saharan Africa

H. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEconomy and Society
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit