World data centre for microorganisms: an information infrastructure to explore and utilize preserved microbial strains worldwide

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftNucleic Acids Research
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift22
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit