World Heritage Status and Conservation of Southern Ocean Islands

S.L. Chown, A.S.L. Rodrigues, N.J.M. Gremmen, K.J. Gaston

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)550-557
  TijdschriftConservation Biology
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit