World view and concentration camps : the men from Putten, communists and the relation between war trauma and culture

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)218-235
TijdschriftThe Netherlands' Journal of Social Sciences
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit