WormQTL-public archive and analysis web portal for natural variation data in Caenorhabditis spp

Basten Snoek, K. Joeri Van der Velde, Danny Arends, Yang Li, Antje Beyer, Mark Elvin, Jasmin Fisher, Alex Hajnal, Michael O. Hengartner, Gino B. Poulin, Miriam Rodriguez, Tobias Schmid, Sabine Schrimpf, Feng Xue, Ritsert C. Jansen, Jan E. Kammenga, Morris A. Swertz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)D738-D743
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume41
Nummer van het tijdschriftD1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit