WormQTL(HD)-a web database for linking human disease to natural variation data in C. elegans

K. Joeri van der Velde, Mark de Haan, Konrad Zych, Danny Arends, Basten Snoek, Jan E. Kammenga, Ritsert C. Jansen, Morris A. Swertz, Yang Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)D794-D801
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume42
Nummer van het tijdschriftD1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit