Worms under stress: C. elegans stress response and its relevance to complex human disease and aging

Miriam Rodriguez, Basten Snoek, Mario De Bono, Jan E. Kammenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)367-374
TijdschriftTrends in Genetics
Volume29
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit