Worshipping the Great Moderniser. King Chulalongkorn, Patron Saint of the Thai Middle Class

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

6367 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieSingapore/Seattle
UitgeverijNUS Press/University of Washington Press
Aantal pagina's316
ISBN van geprinte versie978-9971-69-429-6
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit