Worstelen met VN-millenniumdoelen: het gaat beter met de wereld, doch slechter met Afrika ten zuiden van de Sahara

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

71 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan het begin van deze eeuw stelden de leden van de Verenigde Naties zich ten doel gezamenlijk ontwikkelingslanden te willen helpen bij onder meer hun strijd tegen armoede en honger,kinder- en moedersterfte, HIV/AIDS,malaria en andere ziekten,en bij verbetering van het onderwijs,bevordering van gelijke rechten voor mannen en vrouwen,bevordering van duurzame ontwikkeling,het tegengaan van verlies aan natuurlijke bronnen en bij verbetering van het leven in sloppenwijken.De meeste doelen zouden in 2015 moeten worden gehaald.Dat zal naar verwachting echter maar ten dele lukken.Sommige gebieden zijn er inmiddels slechter aan toe dan voorheen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit