Worthy and Unworthy Efforts: Europe as a Comparative Unit.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-125
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit