Wrâld leit iepen mei digitale ferzy [Wurdboek fan de Fryske taal]

A. Dykstra, H. Sijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Fries
TijdschriftLeeuwarder Courant
StatusGepubliceerd - 02 jul. 2010

Citeer dit