Wrekende heiligen en expansieve witheren [Review of: A.J.A. Bijsterveld (2001) Het mirakelboek en de stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse abdij. Liber miraculorum Sancti Cornelii Ninivensis, Historia fundationis Ninivensis abbatiae, de Boete]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)109-113
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume14
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit