Writing Frisian on the Computer: an Experiment in Bilingual Word Processing in Primary Education

[No Value] J. Ytsma, D. Gorter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)124-128
TijdschriftEMI: Educational Media International
Volume28
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit