Writing from experience: Presentations of gender identity on weblogs

N. van Doorn, L.B. van Zoonen, S. Wyatt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)143-158
  TijdschriftEuropean Journal of Women's Studies
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit