Writing the Social History of labour in the Iranian Oil Industry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Writing the Social History of labour in the Iranian Oil Industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics