Writing Witch Hunt Histories. Challenging the Paradigm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftChurch History and Religious Culture
Volume94
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit