Written, cherished, scanned: The many lives of a wartime letter

Vertaalde titel van de bijdrage: Geschreven, gekoesterd, gescand: de vele levens van een oorlogsbrief

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Geschreven, gekoesterd, gescand: de vele levens van een oorlogsbrief : The many lives of a wartime letter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities