Wuestneia molokaiensis and its anamorph Harknessia molokaiensis sp. nov. from Eucalyptus

P.W. Crous, J.D. Rogers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)74-80
  TijdschriftSydowia
  Volume53
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit