X-Ray Measurements of Gill-Arch Movements in Filter-Feeding Bream, Abramis brama (Cyprinidae)

W. Hoogenboezem, F.A. Sibbing, J.W.M. Osse, J.G.M. Van den Boogaart, E.H.R.R. Lammens, A. Terlouw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)47-58
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit

  Hoogenboezem, W., Sibbing, F. A., Osse, J. W. M., Van den Boogaart, J. G. M., Lammens, E. H. R. R., & Terlouw, A. (1990). X-Ray Measurements of Gill-Arch Movements in Filter-Feeding Bream, Abramis brama (Cyprinidae). Journal of Fish Biology, 36(1), 47-58. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1990.tb03518.x