X-Ray Measurements of Gill-Arch Movements in Filter-Feeding Bream, Abramis brama (Cyprinidae)

W. Hoogenboezem, F.A. Sibbing, J.W.M. Osse, J.G.M. Van den Boogaart, E.H.R.R. Lammens, A. Terlouw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)47-58
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit