Xenochalara, a new genus for the anamorph of Ceratocystis autographa

C. Visser, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume91
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit