Xenopus egg extract: A powerful tool to study genome maintenance mechanisms

Wouter S Hoogenboom, Daisy Klein Douwel, Puck Knipscheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Xenopus egg extract: A powerful tool to study genome maintenance mechanisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences