Xerotolerance of Penicillium and Phialocephala fungi, dominant taxa of fine lateral roots of woody plants in the intermountain Pacific Northwest, USA

Mary Ridout, Jos Houbraken, George Newcombe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)94-103
Aantal pagina's10
TijdschriftRhizosphere
Volume4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit