XI International Mycological Congress: report of Congress action on nomenclature proposals relating to fungi

T.W. May, Scott A Redhead, L. Lombard, Amy Y Rossman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'XI International Mycological Congress: report of Congress action on nomenclature proposals relating to fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology