Xifang Makszhuyi Yu Shuniang. 1917 Nianyilai De Piping Lilun He Zhenglun Gainang. Trans. Zhou Suimin and Weng Hanshong

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Chinees
Plaats van productieNanjing
UitgeverijJiangshu Renmin Chubanshe
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit