Xlr1 is involved in the transcriptional control of the pentose catabolic pathway, but not hemi-cellulolytic enzymes in Magnaporthe oryzae

E. Battaglia, S. Klaubauf, J. Vallet, C. Ribot, M.H. Lebrun, R.P. de Vries

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Xlr1 is involved in the transcriptional control of the pentose catabolic pathway, but not hemi-cellulolytic enzymes in Magnaporthe oryzae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences