Xpos’re: A Tool for Creating Digital Scientific Publications

L. Breure, M.L. Hoogerwerf, M.P.M. van Horik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftDigital Humanities Quarterly
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit