xsample(): An R function for sampling linear inverse problems

K. Van den Meersche, K.E.R. Soetaert, D.J. Van Oevelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  113 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  ArtikelnummerSnippet 1
  Aantal pagina's15
  TijdschriftJournal of Statistical Software
  Volume30
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit