Xtcf-3 Transcription factor mediates beta-catenin-induced axis formation in xenopus embryos

M. Molenaar, M. van de Wetering, M. Oosterwegel, J. Peterson-Maduro, S. Godsave, V. Korinek, J. Roose, O. Destré, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

641 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)391-399
TijdschriftCell
Volume86
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit