Xwnt8 directly initiates expression of labial Hox genes.

P.M. In der Rieden, F.L. Vilaspasa, A.J. Durston

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Xwnt8 directly initiates expression of labial Hox genes.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences