Y-nammen tusken flaai- en ferlytsingsnammen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageNames ending in -y between hypocoristics and diminutive names
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)91-145
Aantal pagina's55
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume65
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - dec. 2016

Citeer dit