YAP Drives Growth by Controlling Transcriptional Pause Release from Dynamic Enhancers

Giorgio G Galli, Matteo Carrara, Wei-Chien Yuan, Christian Valdes-Quezada, Basanta Gurung, Brian Pepe-Mooney, Tinghu Zhang, Geert Geeven, Nathanael S Gray, Wouter de Laat, Raffaele A Calogero, Fernando D Camargo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'YAP Drives Growth by Controlling Transcriptional Pause Release from Dynamic Enhancers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences