Year-to-year variation in peak above-ground biomass of six salt-marsh angiosperm communities as related to rainfall deficit and inundation frequency

J. De Leeuw, H. Olff, J.P. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  61 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)139-151
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit