Yeast Genome 10th Anniversary

E.E. Kuramae, C. Echavarri-Erasun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftFEMS Yeast Research
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit