Yeasts as Distinct Life Forms of Fungi.

T. Boekhout, Cletus Kurtzman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Yeasts as Distinct Life Forms of Fungi.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences